Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w zespole dworsko-parkowym Podzamcze (zakres teren do utrzymania w załączniku graficznym dołączonym do projektu umowy).

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŁĘCZNA

 

Link: https://um-leczna.ezamawiajacy.pl/pn/um-leczna/demand/notice/public/62882/details

Share your thoughts