Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH

 

Link: https://gops.michalowice.pl/gops/zamowienia-publiczne/przetargi/sko-260922022-zapytanie-ofertowe-o-zamowieniu-publicznym-o-wartosci-szacunkowej-ponizej-130000-zl-netto-na-realizacje-uslug-opiekunczych,p983773510

Share your thoughts