Przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej, kursu języka angielskiego w biznesie oraz kursu tworzenia biznesplanu dla uczniów szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bf12d56-50d5-4166-8f73-78dda1fc2041

Share your thoughts