Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OSTRÓW LUBELSKI

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112993

Share your thoughts