,,Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku”.

Zamawiający: URZĄD MIASTA PŁOCK

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/623738

Share your thoughts