Wykonywanie na terenie miasta Otwocka interwencyjnych prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lab będących w jej władaniu

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OTWOCK

 

Link: https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1064&id=23518

Share your thoughts