Utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Krynki w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE

Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd63315b-61e6-42dc-9e78-1b86bd88f81d

Share your thoughts