Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Parczew

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE

Link do postępowania: https://ezamowienia.parczew.com/#/offer/9db8f1b1-4b19-47a3-94ff-6c9511cf0f67

Share your thoughts