Organizacja i przeprowadzenie 3 dwudniowych sesji szkolenia zamkniętego dla pracowników MAP pt. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Zamawiający: MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE

 

Link: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-usluge-szkoleniowa-dla-pracownikow-ministerstwa-aktywow-panstwowych-pt-fuzje-i-przejecia-przedsiebiorstw

Share your thoughts