Dostawa protez i materiałów do zabiegów naczyniowych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

Link do postepowania: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=ee77cb11-1b53-4400-a3db-0f92c3cce3f5

Share your thoughts