Zakup i dostawę 53 sztuk laptopów w ramach projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŁASZCZÓW

Link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112113

Share your thoughts