Zakup i dostawa 17 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem…

Zamawiający: URZĄD GMINY RADZIŁÓW

Link do postępowania: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/aktualnosci_1/Przetargi/9b6b785e4c1c2b4/zapytanie-ofertowe-z-dnia-2022-06-03-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-zakup-i-dostawa-17-laptopow-wraz-z-niezbednym-oprogramowaniem-i-osprz

Share your thoughts