Usługi kafeteryjne dla pracowników i byłych pracowników 1WSZKzP realizowane poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych

Zamawiający: 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

Link do postępowania: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/pn/1wszk/demand/notice/public/62634/details

Share your thoughts