Szacowanie wartości zamówienia : Wykonanie usługi zamieszczania informacji o rozkładzie jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzających jest Gmina Miasto Płock w zakresie umów zawieranych z Przewoźnikami

Zamawiający:
URZĄD MIASTA PŁOCK

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/621696

Share your thoughts