Zakup i dostawa komputerów przenośnych laptop 18 sztuk dla dzieci i młodziezy z rodzin pegeerowskich z terenu Gminy Uchanie

Zamawiający: URZĄD GMINY UCHANIE

Link do postępowania: https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=80375

Share your thoughts