Wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku

Zamawiający: URZĄD MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Link do postępowania: https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=2098&x=117&y=1&n_id=24057

Share your thoughts