Szkolenie zawodowe „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z technikami sprzedaży oraz fakturowaniem” dla 4 uczestników projektu „Aktywizacja plus”

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=2158&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcon

Share your thoughts