Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu…

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU

Link do postępowania: https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=powiatzgierski.bip.net.pl_1654151766374

Share your thoughts