Realizacja usług szkoleniowych dla pracowników Uczelni

Zamawiający: AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA

 

Link: https://bip.at.edu.pl/artykul/19/468/zaproszenie-do-udzialu-w-szacowaniu-wartosci-zamowienia-uslug-szkoleniowych-dla-pracownikow-akademii-teatralnych-realizowanych-w-ramach-projektu-pn-dostepnat

Share your thoughts