Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle somatycznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej

Zamawiający:

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1BB5542E-933A-4D34-AE21-E9C39A2570A3,frameless.htm

Share your thoughts