Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach

Zamawiający: URZĄD MIASTA SUWAŁKI

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ee7f06a-5071-4c1e-9a70-968d24e6ca4e

Share your thoughts