Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Zamawiający: URZĄD MIASTA KOLNO

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74698382-9d99-4993-a9db-d2df1b6f6282

 

 

Share your thoughts