zakup i dostawa 50 sztuk opasek i usługę teleopieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu…

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-60-2022-jko-zakup-i-dostawe-50-sztuk-opasek-i-usluge-teleopieki-na-odleglosc-nad-seniorami-przez-centrum-monitoringu-pdf

 

Share your thoughts