Dostawy specjalistycznych sprzętów medycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii UM w Łodzi

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf0b236d-1b72-42b0-b227-1dfa959a4b4c

Share your thoughts