Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz sprzętu do pomiaru saturacji na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Link: https://www.sniadecja.pl/procurements/1356/

Share your thoughts