Dostawa obłożeń i innych wyrobów medycznych na potrzeby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

Link do postępowania: https://spzozrp.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=80213

Share your thoughts