Dostawa laptopów dla Gminy Tarnogród w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TARNOGRÓD

Link do postępowania: https://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=618&p1=szczegoly&p2=80348

Share your thoughts