Dostawa 12 miesięcznych subskrypcji licencji Jira Data Center wraz z usługami specjalistycznymi

Zamawiający: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI W WARSZAWIE

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/974e4b3a-0f7b-4304-87b1-6bdeaa6775a4

Share your thoughts