wykonywanie usług obejmujących nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz realizację prac porządkowych w Ministerstwe Rozwoju i Technologii

Zamawiający:

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

 

Link: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-ofertowy

Share your thoughts