Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy dekoracji kwiatowych (ikeban, bukietów, wiązanek, kwiatów doniczkowych, itp.) oraz środków ochrony rośli, ziemi do roślin i choinek

Zamawiający: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Link: https://www.gov.pl/web/rodzina/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-wykonanie-i-dostarczenie-dekoracji-kwiatowych-i-innych

Share your thoughts