Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Zamawiający: URZĄD GMINY KONOPNICA

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da4213-ed89-7807-b9fb-8a000d674681

Share your thoughts