Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/

Share your thoughts