Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży

Zamawiający: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

 

Link: https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/notice/public/62072/details

Share your thoughts