Renowacja elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej – budynki A i B oraz rewitalizacja elewacji frontowej Ratusza Miejskiego

Zamawiający: URZĄD MIASTA SUWAŁKI

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98dab416-abd4-4c49-a608-bf994dfd9e8a

Share your thoughts