MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA

Zamawiający: URZĄD GMINY DZWOLA

Link do postępowania: https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=80232

Share your thoughts