Dostawa artykułów spożywczych na spotkania grup samopomocowych organizowanych w Lokalnych Klubach Seniora na terenie gmin: Kotuń, Siedlce, Skórzec i Wiśniew w ramach realizacji projektu,, Czas Seniora

Zamawiający:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTUNIU

 

Link: https://kotun.bip.net.pl/?a=9431

Share your thoughts