Zorganizowanie imprezy kulturalno-oświatowej dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-57-2022-jd-zorganizowanie-imprezy-kulturalno-oswiatowej-dla-pracownikow-m-gops-w-piasecznie-pdf

Share your thoughts