Sprzątanie budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych na terenie m. st. Warszawy

Zamawiający: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Zarz%C4%85d%20Zasob%C3%B3w%20Mieszkaniowych%20MSWiA

Share your thoughts