Dostawa sprzętu i oprogramowania

Zamawiający: URZĄD GMINY ŁUKTA

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da3ee0-0b02-ab39-b9fb-8a000d672b20

Share your thoughts