Dostawa artykułów biurowych oraz druków i książek medycznych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

Link do postępowania: https://szpitallapy.pl/2022/05/26/dostawa-artykulow-biurowych-oraz-drukow-i-ksiazek-medycznych-znak-postepowania-zp-38-2022-tp/

Share your thoughts