sukcesywne dostawy wyposażenia łóżek szpitalnych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI-CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/618036

Share your thoughts