Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE MIASTO

Link do postępowania: https://bip.dobremiasto.com.pl/zamowienia_publiczne/86/179/Dostawa_laptopow_w_ramach_projektu_grantowego__E2_80_9EWsparcie_dzieci_z_rodzin_pegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym__E2_80_93_Granty_PPGR_E2_80_9D_0D_0A/

Share your thoughts