Zorganizowanie trzech jednodniowych warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-56-2022-kpa

Share your thoughts