Zorganizowanie cyklu zajęć, warsztatów oraz szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej dla 15 osób – uczestników Klubu Integracji Społecznej w Piasecznie pn. Cykl zajęć, warsztatów, oraz szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej dla 15 osób – uczestników Klubu Integracji Społecznej w Piasecznie.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-54-2022-kpa

Share your thoughts