Zakup materiałów plastycznych do organizacji zajęć w placówkach wsparcia dziennego

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZIERADACH

Link do postępowania: https://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4528/wiadomosc/631049/zapytanie_ofertowe_nr_gops271_17_2022_zakup_materialow_plastyczn

Share your thoughts