Usługa organizacji jednodniowego spotkania konsultacyjnego w trybie hybrydowym dla 80 osób. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby Uczestników o 5 osób

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/szczegoly/public-order/zapytanie-ofertowe-na-usluge-organizacji-jednodniowego-spotkania-konsultacyjnego-dotyczacego-zal/

Share your thoughts