Świadczenie usługi opiekuna w trakcie dowozu dzieci będących uczestnikami świetlicy środowiskowej…

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZIERADACH

Link do postępowania: https://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4528/wiadomosc/631050/rozeznanie_rynku_nr_gops271182022_na_swiadczenie_uslugi_opiekuna

Share your thoughts