Przebudowa części pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Hamernia

Zamawiający: URZĄD GMINY JÓZEFÓW

Link do postępowania: https://www.ejozefow.pl/przetargi/zam%C3%B3wienia-publiczne-z-siwz/6513-przetarg-nieograniczony-na-przebudow%C4%99-cz%C4%99%C5%9Bci-pomieszcze%C5%84-budynku-%C5%9Bwietlicy-w-miejscowo%C5%9Bci-hamernia.html

Share your thoughts