Cyfrowe Centrum Aktywności w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach.

Zamawiający: URZĄD GMINY ZDUNY

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4f4d12a-1f4d-4350-8ce7-aba1b36bfc9a

Share your thoughts