Zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali/sal konferencyjnych i transportu podczas szkolenia dla maksymalnie 50 pracowników, wskazanych przez Zamawiającego (zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”).

Zamawiający: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109588

Share your thoughts